Feedback

1 (inte alls) - 5 (väldigt smidigt)
1 (inte alls) - 5 (helt och hållet)
1 (inte alls) - 5 (väldigt väl)
1 (inte alls) - 5 (helt och hållet)